Përplasja Epi 67

Close

Ajo është në lidhje me jetën që kryqëzon me ndeshje të katër makina.