Përplasja Epi 70

Close

Ajo është në lidhje me jetën që kryqëzon me ndeshje të katër makina.