Me Fal (Beni Affet)

1 ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 )

Me Fal (Beni Affet) : Më fal mua, kjo është një televizive turke drama seri e transmetuar në Star TV. Show TV ka filluar në vitin 2011. Në vitin 2012, Starr ka qenë i transferuar në TV dhe ende vazhdon. Më fal, ajo është botuar çdo ditë jave.

Temë Index: Starring njërën anë me tjetrën Cuneyt Feria luan taraf dan Kemal Pranverë. Kemal Cuneyt të luajnë dy vëllezërit, për t'u martuar me vajzën që ai e do dyja tregon në përpjekje. Directory nga sfidat më të mëdha në kapitullin e ardhshëm Kemal gjoks të jetë në gjendje të zgjas pranverë basarabilmis e martuar, ka një fëmijë. Cuneyt E Farida vit për të marrë e martuar për më vonë, ishte në gjendje të bindë dr. Farida ishte mësimi më shumë se vëllai i ri në shtator. Ajo u martua me Cüneytl dhe një vajzë kanë qenë quajtur dielli. Në anën tjetër indeksi i rolet kryesore të Bronxit është i vdekur.

Serialet