O Sa Mire 68

Ndiqni serine e 68 te O Sa Mire. Ketu per te pare serine e fundit te Dgitialb date 30 Nentor 2015.

O sa mirë eshte nje serial shqiptar i krijuar nga Ard Islami, dhe qe eshte transmetuar per here te pare ne T HD me, 7 Tetor 2013. Serite perfshijne nje grup studentesh te nje universiteti privat “O Sa Mirë". Studentet vijne nga zona te ndryshme te trevave shqiptare, si Shqiperia, Kosova, Maqedonia, Mali i Zi dhe Serbia. Humori eshte i bazuar ne stereotipe rajonale shqiptare dhe ndërveprimet mes kulturave të ndryshme krahinore.

Seriali televiziv "O sa mirë" mbledh për herë të parë rreth 16 artistë nga të gjitha trevat shqipfolëse, për të interpretuar së bashku në një klasë. Qëllimi që këta artistë të jenë së bashku është që secili prej tyre të shpalosë idetë dhe mënyrën e tij të interpretimit në dialektin e tij. Sipas Fisnik Vejsës, ky projekt ka nisur në euforinë e 100-vjetorit të Shqipërisë për ta bërë mbarëkombëtare. “Filluam me një ide një fletëshe dhe vazhduam ta zgjerojmë në një serial më të madh”, tregon ai për mediet. Ideja e titullit "O sa mirë" është e Agim Poçarit. Ky serial ka larmishmëri botëkuptimesh, ku secili nga personazhet sjell një karakter ndryshe, duke shpalosur edhe traditat e veta krahinore. Teksti i këtij seriali kalon në duart e producentit Fisnik Vejsa dhe skenaristëve Ard Islami dhe Erion Kame. Ndërsa regjia realizohet nga Ilir Bokshi, i njohur në punën e tij me grupe të mëdha artistësh edhe në Teatrin Kombëtar, së fundmi nëpërmjet realizimit të shfaqjes "Edipi Mbret". Në serialin komik interpretojnë aktorë nga Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia. Një shkollë me nxënës nga të gjitha trevat si: Prishtina, Gjakova, Prizreni, Peja, Drenica,Tetova, Tirana, Korça dhe Shkodra. Breza të ndryshëm me tradita të ndryshme prezantojnë para publikut nëpërmjet humorit të zgjedhur edhe keqkuptime të ndryshme. Disa nga aktorët e këtij seriali tregojnë për "Shekullin", se si ka lindur ky bashkëpunim, se sa e vështirë ka qenë për ta përshtatja e dialekteve dhe se çfarë eksperience po përfitojnë nga puna që po bëjnë me Ilir Bokshin. Për aktorin nga Kosova, Besnik Krapi, ky bashkëpunim lindi fill pasi e kontaktuan për të interpretuar në rolin e prizrenasit.

O how good is a serial created by Ard Albanian Islam, and that is aired for the first time in T HD, 7 October 2013.
The series comprises a group of students of a private university "O How Good." The students come from different areas of the Albanian regions, such as Albania, Kosovo, Macedonia, Montenegro and Serbia. The humor is based on stereotypes Albanian regional and interactions between cultures different district.

The television series "O how good" for the first time gather about 16 artists from all parts speaking, to read together in class. The purpose that these artists are together is that each of them spell out his ideas and way of interpretation in his dialect. According to Noble's doughter, this project has been launched in the euphoria of the 100th anniversary of Albania to become nationwide. "We started with an idea and a sheet continued to expand in a larger series," he says to the media. The idea of ​​the title "O how good" is Dawn Potter. This show has variety worldview, where each of the characters brings a different character, revealing its regional traditions. The text of this series passes into the hands of producer and script writer Fisnik Vejsa Ard Islami and Erion Kame. As directed by Ilir Bokshi realized, known to his work with large groups of artists in the National Theatre recently, through the realization of the play "Oedipus the King". In the comic series interpret actors from Albania, Kosovo and Macedonia. A school with students from all areas as: Prishtina, Gjakova, Prizren, Peja, Drenica, Tetovo, Tirana, Korca and Shkodra. Different generations with different traditions present to the public through elected humor different misunderstandings. Some of the stars of the series show "Century", how this collaboration was born, how difficult it has been to adapt the dialects and what experiences are benefiting from the work that they do with Ilir Bokshi. Actor from Kosovo, Besnik carp, this association was born immediately after contacted to interpret the role of Prizrenis.

Serialet