Përplasja (Çarpisma)

1

Ajo është në lidhje me jetën që kryqëzon me ndeshje të katër makina.

Serialet