Zyrja Per Gjithqka

1

Zyrja për gjithçka fillon sot një javë, lajmi për sonte ishte nga një faqe e rrejshme në facebook Express, pas një informate të marrë drejtpërdrejt nga producenti i këtij seriali Fatmir Spahiu, bën të ditur se ky serial fillon më 29 shtator dhe se nuk ka pasur të niste sonte.

Pas publikimit të emrit të serialit dhe hapjes së faqes zyrtare në internet, njerëz të ndryshëm kanë hapur dhjetëra faqe me emrin "Zyrja për gjithçka", siç është bërë dukuri, me synimin për të grumbulluar fansat e këtij seriali në faqen e tyre.

Njëfaqe e tillë, e rrejshme, në facebook ka vënë në lajthitje edhe mediat, se seriali "Zyrja për gjithçka" do të fillonte sonte.

Për këtë, po në këtë kohë është deklaruar në profilin e tij personal edhe vetë aktori Fatmir Spahiu në një postim drejtuar miqve të tij në facebook!

Ai ka bërë të ditur se nuk ka mosmarrëveshje me RTK'në, siç ka qarkulluar një lajm në orët e mbrëmjes dhe se ky serial do të fillojë më 29 shtator 2014. Lajmi për sonte ka qenë i një faqeje të rrejshme.

"The office for everything" begins today a week, news of the night was from a page of a fake facebook Express, after a tip to get directly from the producer of this series Fatmir Spahiu, indicates that the serial starts on September 29th and that He had to start tonight.

Following the publication of the name of the series and the opening of the official website, different people have opened dozens page named "Office for everything", it has become a phenomenon, with a view to accumulate fans of the series on their website.

One page of such false, facebook craze has put in the media, that the series "The Office for everything" will start tonight.

For this, but at this time it is stated in his personal profile actor Fatmir Spahiu himself in a post addressed to his friends on facebook!

He has announced that no disagreements with RTK'në, as news circulated in the evening and that this series will begin on September 29, 2014. The news of the night was a false site.

Serialet